TẠI SAO ẨM THỰC VIỆT NAM CHƯA LÀ NHÃN HIỆU DU LỊCH ?

Các món ăn Việt chưa phổ dụng trên quy mô thế giới nên tần suất ăn của người tiêu dùng trên thế giới cũng không đủ lớn để họ nhớ khẩu vị và liên kết nó với hình ảnh của Việt Nam. Là một chuyên gia truyền thông, ông lý giải thế nào về việc ẩm thực Việt Nam giờ vẫn chưa trở thành một …

Marketing mối quan hệ

CÁC MỨC ĐỘ VÀ CÔNG CỤ CỦA MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Các công ty có thể xây dựng mối quan hệ khách hàng ở nhiều cấp độ, tùy thuộc vào bản chất của thị trường mục tiêu và việc sử dụng các công cụ marketing cụ thể nhằm phát triển các mối quan hệ bền vững hơn với khách hàng.  Tại một cực, công ty …

Marketing mối quan hệ : Thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ

MARKETING MỐI QUAN HỆ : THẤU HIỂU VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG. Trích từ chương 3, Quy trình thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ dài hạn, sách “Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Lượng Văn …

Quản trị dịch vụ : Cách thức quản trị hiệu quả

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : CÁCH THỨC QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ Thời gian Thời gian – khi một dịch vụ được tiêu thụ, thí dụ giờ trong ngày, ngày trong tuần, tháng trong năm là các yếu tố chủ yếu để xác định khách hàng sẵn sàng chi trả bao nhiêu đồng thời hiệu quả được cộng dồn cho tổ chức. Việc nhạy cảm của …

Quản trị dịch vụ : Quản trị hiệu quả hay quản trị doanh thu

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ HAY QUẢN TRỊ DOANH THU Quản trị hiệu quả (Yield management) là một kỹ thuật được thiết kế để vượt qua thách thức về quản trị cung cầu; quản trị sản lượng được định nghĩa là “cung ứng đúng dịch vụ đến đúng khách hàng, đúng thời điểm và đúng nơi mà khách hàng cần”. Để …

Quản trị dịch vụ : Quản trị nhu cầu và khả năng cung ứng

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : QUẢN TRỊ NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG Có hai chiến lược chính thường được đề nghị để quản trị nhu cầu và khả năng cung ứng. Thứ nhất, điều chỉnh công suất để đáp ứng nhu cầu (hay sức cầu) và thứ hai, thay đổi nhu cầu để khỏi phải điều chỉnh tài nguyên (hay điều chỉnh khả …

Quản trị dịch vụ : Quản trị cung cầu dịch vụ

Quản trị dịch vụ : Quản trị cung cầu dịch vụ Trong các ngành dịch vụ, việc hòa hợp giữa nhu cầu và khả năng cung ứng phải nói là rất khó. Khi nhu cầu tăng cao quá mức sẽ gia tăng sự căng thẳng lên tài nguyên; trái lại khi nhu cầu quá thấp lại lãng phí vì không sử dụng hết công suất …

Quản trị dịch vụ : Quản trị tài nguyên và quản trị vật liệu dịch vụ

Quản trị dịch vụ : Quản trị tài nguyên và ra quyết định kế hoạch dịch vụ Tuy tổ chức dịch vụ nào cũng phải quản trị một loạt các tài nguyên khác nhau, nhưng thường có ba loại chính : vật liệu, nhân lực và tiêu thụ. Cả ba loại tài nguyên này phối hợp để cung ứng dịch vụ hoàn hảo. Như vậy …

Các tiêu chí đánh giá hệ thống ERP tích hợp

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ERP TÍCH HỢP Như đã đề cập ở trên, một trong những lợi thế lớn nhất khi sử dụng hệ thống ERP tích hợp chính là việc mà công ty có thể tự truy cập các dữ liệu hiện tại thể hiện thực trạng hoạt động của mình. Hệ thống ERP có thể cung cấp dữ liệu cần …

Quản trị dịch vụ : Phần mềm SAP dùng cho hợp tác và liên kết chuỗi cung ứng

Quản trị dịch vụ : Phần mềm SAP dùng cho hợp tác và liên kết chuỗi cung ứng Phần mềm SAP dùng cho hợp tác chuỗi cung ứng Bộ phận hợp tác tồn kho sử dụng mạng Internet để các nhà cung cấp có thể nhận biết được tình trạng và quản trị quy trình bổ sung hàng. Nhà cung cấp có thể tự kiểm …