Monthly Archive: Tháng Một 2016

Làm thế nào để lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh ?

Làm thế nào để lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh Bạn đang dự tính khởi sự một công việc kinh doanh mới ? Bạn đang băn khoăn khởi sự kinh doanh như thế nào ? Quy mô của nó ra sao ? Nên đặt công ty ở đâu ? Sẽ cần bao nhiêu tiền ? Làm thế nào để mọi người hùn vốn …

Mục lục chi tiết sách “Marketing căn bản”

MỤC LỤC CHI TIẾT sách  “Marketing hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, NXB Tài Chính, năm 2015.  CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING …………………………………. 1 Marketing là gì ?……………………………………………………………………………. 2 1.1. Marketing theo nghĩa rộng……………………………………………………………… 3 Marketing cho cá nhân (person marketing)…………………………………….. 4 Marketing địa điểm (hay marketing địa phương) (place …

Mục lục chi tiết sách “Thương mại điện tử hiện đại”

MỤC LỤC CHI TIẾT sách “Thương mại điện tử hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, NXB Tài Chính, năm 2015. Trang CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ……………………… 1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CƠ HỘI ỨNG DỤNG KINH DOANH……….. 1 Thương mại điện …

Mục lục sách “Quản trị vận hành hiện đại”

MỤC LỤC CHI TIẾT sách “Quản trị vận hành hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam,” Lưu Đan Thọ, Đặng Minh Trang, NXB Tài Chính, năm 2015. Trang CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH……………………. 1….             Thực chất của quản trị vận hành……………………………………………………… 4 1.1.  Khái niệm quản trị vận hành…………………………………………………….. 4 1.2. …

Quản trị quan hệ khách hàng (Phần 1).

Quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng đòi hỏi đội ngũ bán hàng phải chú trọng vào các lợi ích dài hạn chứ không chăm chăm vào các lợi ích ngắn hạn là bán được hàng. Quản trị quan hệ khách hàng đòi hỏi đội ngũ bán hàng phải chú trọng vào các lợi ích dài hạn chứ không chăm …

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 2).

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 2)      Bán hàng xây dựng mối quan hệ là việc xây dựng tình bạn, mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng và lắng nghe để có thể đáp ứng được nhu cầu của họ.   Bán hàng nhờ xây dựng mối quan hệ là việc …

Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân

 Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân   Suốt hàng nghìn năm nay, bán hàng đã trở thành một hoạt động kinh doanh được thừa nhận rộng rãi. Ở Babylon ngay từ năm 2.000 trước Công nguyên đã có Luật Hammurabi bảo vệ quyền lợi của những người bán hàng, mà còn được gọi là peddler (người bán rong). Quá trình bán …

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 1).

 Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 1)    Marketing mối quan hệ (relationship marketing) tác động đến tất cả các khía cạnh thuộc về chức năng marketing trong tổ chức, bao gồm cả bán hàng cá nhân. Điều này có nghĩa là không chỉ là người bán hàng mà ngay cả người làm marketing cũng phải …

Xây dựng mối quan hệ đúng với khách hàng sinh lợi.

       Các nhà marketing và bán hàng khôn ngoan trong thời đại Internet nên xem khách hàng như tài sản quý giá cần được quản trị và tối ưu hóa. Nhưng lưu ý không phải tất cả khách hàng trung thành hay không đều là đối tượng hoàn hảo cho việc đầu tư. Điều đáng ngạc nhiên là một số khách hàng trung …