luudantho

Quản trị dịch vụ : Phần mềm SAP dùng cho hoạch định quản trị chuỗi cung ứng

Phần mềm SAP dùng cho hoạch định quản trị chuỗi cung ứng Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách thức mà SAP, một nhà cung cấp ERP uy tín, giúp hỗ trợ quá trình hoạch định và kiểm soát chuỗi cung ứng. Ta sẽ sử dụng SAP để minh họa cho cách thức mà một nhà cung cấp phần mềm sắp xếp các …

Quản trị dịch vụ : ERP liên kết các đơn vị chức năng

ERP liên kết các đơn vị chức năng Một hệ thống ERP thường được xây dựng thiên về tính chức năng và liên kết tích hợp các đơn vị  chức năng một cách chặt chẽ. Tất cả các đơn vị của hệ thống sử dụng một cơ sở dữ liệu chung được cập nhật theo thời gian thực. Mỗi đơn vị có chung một giao …

Quản trị dịch vụ : Hệ thống hoạch định nguồn lực công ty ERP

Do tầm quan trọng của hoạch định nguồn lực công ty ERP mà bạn không dễ tìm thấy tài liệu ở Việt Nam nên sau đây, chúng tôi sẽ trình bày thật kỹ lưỡng. HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC CÔNG TY ERP Trong những năm gần đây, khái niệm ERP (Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực công ty) – một …

Quản trị dịch vụ : Hoạch định công suất dịch vụ trung hạn

HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT DỊCH VỤ TRUNG HẠN Các quyết định trong việc hoạch định công suất trung hạn liên quan đến việc tìm cách cân bằng sức cung và sức cầu của tài nguyên, có hai cách chọn lựa lớn, một là tìm cách điều chỉnh các tài nguyên (điều chỉnh công suất) để đáp ứng sức cầu, hai là tìm cách điều chỉnh …

Quản trị dịch vụ : Điều hành công suất dịch vụ

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : ĐIỀU HÀNH CÔNG SUẤT DỊCH VỤ Điều quan trọng cần nhận thức là việc điều hành “công suất” của dịch vụ là phải có yếu tố thời gian đi kèm. Tại một nhà hàng, số lượng bàn (hay ghế) trong một nhà hàng không đo lường được công suất của nơi này. Số lượng bàn (hay ghế) chỉ có thể …

Quản trị dịch vụ : Quản trị nhu cầu

QUẢN TRỊ NHU CẦU Nhà quản trị dịch vụ có thể có khả năng thay đổi nhu cầu. Trong thực tế, khi có trường hợp nhu cầu vượt quá công suất thì công ty có thể đơn giản, cắt giảm nhu cầu bằng cách nâng giá bán, tăng thời gian đặt hàng (có thể không tránh khỏi) và giảm hoa hồng các đại lý. Trong …

Công suất hiệu dụng và chất lượng dịch vụ

CÔNG SUẤT HIỆU DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Việc hoạch định công suất dịch vụ cần xem xét mối quan hệ hàng ngày giữa việc sử dụng dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Một tình huống dịch vụ sử dụng các thuật ngữ “xếp hàng chờ” (tần suất đến của khách hàng và tần suất dịch vụ). Thuật ngữ tần suất đến được …

Hoạch định công suất dịch vụ so sánh với sản xuất

HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT DỊCH VỤ SO SÁNH VỚI SẢN XUẤT Mặc dù việc hoạch định công suất dịch vụ cũng phụ thuộc vào nhiều vấn đề như trong sản xuất, và việc quyết định quy mô của cơ sở dịch vụ cũng tương tự, nhưng vẫn có nhiều khác biệt giữa hai loại hình này. Công suất dịch vụ phụ thuộc nhiều hơn vào …

Quản trị dịch vụ : Các phương pháp đo lường

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG Các số đo lường thành quả phải gắn chặt với các quy cách của dịch vụ. Nếu một dịch vụ nào có thể xác định rõ ràng thì dịch vụ đó thường, nhưng không phải luôn luôn, dễ đo lường. Đặc biệt, việc đo lường hiệu quả là cả một vấn đề. Ở các đại học, số sinh viên ngày …

Những yếu tố ảnh hưởng đến thành quả dịch vụ

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH QUẢ DỊCH VỤ Trong toàn bộ quyển sách này, chúng tôi bàn luận đến việc cải tiến thành quả. Các sách viết về quản trị nguồn nhân lực dịch vụ đều tập trung vào việc điều hành các tài nguyên nhân sự nhằm mục đích đưa thành quả lên mức tối đa. Mục …