luudantho

Hiệu suất, hiệu quả, mức độ sử dụng và công suất

HIỆU SUẤT, HIỆU QUẢ, MỨC ĐỘ SỬ DỤNG VÀ CÔNG SUẤT Hiệu suất liên quan đến cách thức theo đó các yếu tố đầu vào được sử dụng để có sản phẩm/dịch vụ đầu ra. Khi một dịch vụ được tạo ra mà không phí phạm tài nguyên, nghĩa là có thể sử dụng tối đa các tài nguyên thì chúng ta xem dịch vụ …

Quản trị dịch vụ : Các mục tiêu đo lường công suất dịch vụ

CÁC MỤC TIÊU ĐO LƯỜNG CÔNG SUẤT DỊCH VỤ Nói chung, công suất là tỷ lệ của đầu ra so với đầu vào. Mục đích là để có thêm nhiều ở đầu ra từ một lượng nào đó của đầu vào hay để có cùng lượng đầu ra đó với lượng ở đầu vào ít hơn. Cả hai cách đều nâng cao công suất. Hiển …

Quản trị dịch vụ : Đo lường công suất dịch vụ

ĐO LƯỜNG CÔNG SUẤT DỊCH VỤ Để gia tăng công suất, chúng ta sẽ làm cho tỷ lệ giữa yếu tố đầu ra so với yếu tố đầu vào lớn nhất có thể. Công suất chỉ là một chỉ tiêu mang tính tương đối. Nói cách khác, để công suất thật sự có ý nghĩa thì nó cần được so sánh với một đại lượng …

Quản trị dịch vụ : Công suất dịch vụ

Dù dịch vụ sử dụng nhân công làm việc thủ công là chính nhưng với tiến bộ của công nghệ nên người ta ngày càng sử dụng đến máy móc. Đã sử dụng đến máy móc, thiết bị thì tất yếu là phải xem xét đến công suất của máy móc, thiết bị. Việc xác định được chính xác công suất thiết bị dịch vụ …

Câu hỏi marketing mối quan hệ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC MARKETING MỐI QUAN HỆ CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỐI QUAN HỆ  Marketing mối quan hệ là gì ? Các lợi ích chính của marketing mối quan hệ ? Giải thích và minh họa. Trình bày sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ. Giải thích và minh họa. Trình bày sự khác biệt …

Marketing mối quan hệ : Quy trình phát triển chiến lược

MARKETING MỐI QUAN HỆ : QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC Giờ đến lúc chúng ta nói đến quy trình năm chức năng chéo chủ yếu để phát triển và xây dựng mối quan hệ. Ở trang 25 và Hình 1.5, sách đã dẫn, chúng ta đã nói về những nguy hiểm bất cập của cấu trúc tổ chức “chỉ huy và kiểm soát” chỉ …

Mục lục chi tiết sách Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH MARKETING MỐI QUAN HỆ VÀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỐI QUAN HỆ ……………………………………………………………………………………….. 1 Marketing giao dịch……………………………………………………….. 3 Marketing mối quan hệ. …………………………………………………. 3 Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ            4 Marketing giao dịch (transaction-based marketing)……………… 4 Các nguyên lý nền tảng của maketing mối …

Marketing mối quan hệ tích hợp marketing dịch vụ và quan hệ khách hàng

MARKETING MỐI QUAN HỆ TÍCH HỢP MARKETING DỊCH VỤ VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Có quá nhiều khái niệm, và định nghĩa về marketing mối quan hệ – RM, nhưng có lẽ định nghĩa của Grönroos là tương đối thích hợp hơn cả : “Marketing mối quan hệ là việc nhận diện, thiết lập, duy trì, củng cố và khi cần thiết có thể rời …

Marketing mối quan hệ : Mô hình của các học giả

MARKETING MỐI QUAN HỆ : MÔ HÌNH CỦA CÁC HỌC GIẢ Kể từ khi mô hình sáu thị trường được công bố, nhiều học giả đã triển khai các mô hình tương tự như mô hình sáu thị trường của Christopher, Payne và Ballantyne. Kotler đã đưa ra mô hình “marketing mối quan hệ toàn diện” là “một cái nhìn cấu trúc về kết quả …

Marketing mối quan hệ : Mô hình sáu thị trường

MARKETING MỐI QUAN HỆ : MÔ HÌNH SÁU THỊ TRƯỜNG Mô hình sáu thị trường mô tả marketing mối quan hệ ở tầm vóc chiến lược toàn công ty. Đó là việc xem xét vai trò của sáu thị trường, mỗi thị trường tiêu biểu các khía cạnh của RM bao gồm mối quan hệ với một số đối tác – tổ chức và cá nhân …