luudantho

Marketing mối quan hệ : Một số thuật ngữ mối quan hệ

Một số thuật ngữ marketing mối quan hệ quan trọng Trước khi trình bày mô hình sáu thị trường là học thuyết đầu tiên giới thiệu về marketing mối quan hệ, ta hãy làm rõ một số thuật ngữ liên quan đến mối quan hệ và marketing mối quan hệ. Lý do của việc xem xét này là có quá nhiều định nghĩa khác nhau …

Marketing mối quan hệ : Mô hình marketing mới

Mô hình marketing mối quan hệ mới Hai động lực tạo giá trị vừa trình bày ở bài trước – giá trị dành cho khách hàng, và mạng lưới hợp tác – dẫn đến một mô hình marketing mối quan hệ mới. Mô hình này đã phát triển qua hai giai đoạn và sắp chuyển sang giai đoạn thứ ba, như trình bày trong Bảng …

Hai động lực chính định hình marketing mối quan hệ

HAI ĐỘNG LỰC CHÍNH ĐỊNH HÌNH MARKETING MỐI QUAN HỆ Sau đây, ta sẽ xem xét hai động lực chính định hình marketing mối quan hệ và thị trường hiện nay : giá trị dành cho khách hàng và mạng lưới hợp tác. Giá trị dành cho khách hàng Chính sự thay đổi lớn và những khả năng mới của người tiêu dùng và công …

Marketing dựa trên nền tảng mối quan hệ

MARKETING DỰA TRÊN NỀN TẢNG MARKETING MỐI QUAN HỆ Việc dịch chuyển từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ đem lại nhiều lợi ích có ý nghĩa. Thông qua việc xây dựng và đầu tư hiện hữu, trong phát triển sản phẩm và chi phí giành lấy khách hàng, công ty có khả năng tạo ra doanh thu lớn hơn và có lợi …

Các nguyên lý nền tảng marketing mối quan hệ

CÁC NGUYÊN LÝ NỀN TẢNG CỦA MARKETING MỐI QUAN HỆ Tham khảo Hình 1.4 (trong sách đã dẫn) đã chỉ ra ba đặc điểm khác biệt của marketing mối quan hệ. Thứ nhất, nhấn mạnh đến việc giữ chân khách hàng sinh lợi và kéo dài thời gian “giá trị trọn đời” của khách hàng qua các chiến lược giữ chân khách hàng mục tiêu. Thứ …

Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ

SỰ CHUYỂN ĐỔI TỪ MARKETING GIAO DỊCH SANG MARKETING MỐI QUAN HỆ Cứ xem các giao dịch của phần lớn các công ty Việt Nam thì có thể thấy rõ các trao đổi marketing vẫn thuần túy là giao dịch. Ví dụ như, các đại lý bất động sản chỉ chăm chăm thực hiện cho nhanh các giao dịch để còn nhận được hoa hồng. …

Phân biệt marketing giao dịch và marketing mối quan hệ

PHÂN BIỆT MARKETING GIAO DỊCH VÀ MARKETING MỐI QUAN HỆ Marketing giao dịch. Hình thức trao đổi giữa người mua và người bán, có đặc điểm là hoạt động truyền thông hạn chế, có ít hoặc không có mối quan hệ tiếp diễn giữa các bên. Marketing mối quan hệ. Hình thức xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ giá trị cao, …

Mục lục chi tiết sách Marketing mối quan hệ

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH MARKETING MỐI QUAN HỆ VÀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CỦA NHÓM TÁC GIẢ LƯU ĐAN THỌ, LƯỢNG VĂN QUỐC, NXB TÀI CHÍNH, NĂM 2016. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỐI QUAN HỆ  ……………………………………………………………………………………….. 1 Marketing giao dịch……………………………………………………….. 3 Marketing mối quan hệ. …………………………………………………. 3 Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ …

Lời nói đầu sách Marketing mối quan hệ

LỜI NÓI ĐẦU SÁCH MARKETING MỐI QUAN HỆ Có thể nói ít có môn học nào mà lại có nhiều học thuyết, lắm mô hình và đa dạng trường phái “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” như môn học “Marketing mối quan hệ – RM” trong suốt mấy chục năm qua. Tư liệu về marketing mối quan hệ thì phong phú vô cùng, …

Câu hỏi ôn tập quản trị dịch vụ

CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ DỊCH VỤ CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VÀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ Trình bày hiểu biết của bạn về vị thế của dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại. Tại sao nói nền kinh tế ngày nay là nền kinh tế dịch vụ hay nền kinh tế của sự cảm nhận ? Giải thích và …