Bán hàng tại quầy

Tổng quan về quản trị bán hàng (phần 3)

1.4.4. Xử lý các khó khăn và bán hàng hệ thống Trong rất nhiều tình huống bán hàng hiện đại, người bán hàng phải làm công việc tư vấn; thí dụ như, xác định các khó khăn, xác định nhu cầu, đưa ra các giải pháp khắc phục… Cách tiếp cận này hoàn toàn khác với bán hàng truyền thống tương đối nhàn hạ là …

Tổng quan về quản trị bán hàng (phần 2)

1.4. Đặc điểm của bán hàng hiện đại Thời an nhàn của bán hàng đã vĩnh viễn qua rồi. Không còn những ngày tháng thoải mái, dễ chịu khi sản phẩm được thiết kế và tung ra hàng loạt để phục vụ nhu cầu số đông của người tiêu dùng, còn các nhà sản xuất có thể kết hợp những phương thức phân phối hàng …

Tổng quan về quản trị bán hàng (phần 1)

Tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng Bán hàng và quá trình phát triển của nghề bán hàng Bán hàng là quá trình người bán thuyết trình bán hàng trực tiếp với người mua; là hoạt động thực hiện việc trao đổi sản phẩm hay dịch vụ của người bán chuyển cho người mua để nhận lại từ người mua tiền hay vật phẩm. …

Mục lục chi tiết sách “Quản trị bán hàng hiện đại”, Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân, NXB T C, năm 2016.

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH “Quản trị bán hàng hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân, NXB Tài Chính, năm 2016. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.. 1 Tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng ……………………………………….. 2 1.1. Bán …

Lời nói đầu sách “Quản trị bán hàng hiện đại”

LỜI NÓI ĐẦU SÁCH “QUẢN TRỊ BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI, Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân, NXB Tài Chính, năm 2016. Chúng ta luôn sống trong mối quan hệ tương tác với mọi người xung quanh và để tồn tại, mọi người đều bán một thứ gì đó. Cho dù bạn là một người phụ nữ, chứ không phải là một nhân viên bán hàng, …