Kỹ năng bán hàng

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 2).

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 2)      Bán hàng xây dựng mối quan hệ là việc xây dựng tình bạn, mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng và lắng nghe để có thể đáp ứng được nhu cầu của họ.   Bán hàng nhờ xây dựng mối quan hệ là việc …

Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân

 Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân   Suốt hàng nghìn năm nay, bán hàng đã trở thành một hoạt động kinh doanh được thừa nhận rộng rãi. Ở Babylon ngay từ năm 2.000 trước Công nguyên đã có Luật Hammurabi bảo vệ quyền lợi của những người bán hàng, mà còn được gọi là peddler (người bán rong). Quá trình bán …

Xây dựng mối quan hệ đúng với khách hàng sinh lợi.

       Các nhà marketing và bán hàng khôn ngoan trong thời đại Internet nên xem khách hàng như tài sản quý giá cần được quản trị và tối ưu hóa. Nhưng lưu ý không phải tất cả khách hàng trung thành hay không đều là đối tượng hoàn hảo cho việc đầu tư. Điều đáng ngạc nhiên là một số khách hàng trung …