Quản trị bán hàng

Tổng quan về quản trị bán hàng (phần 3)

1.4.4. Xử lý các khó khăn và bán hàng hệ thống Trong rất nhiều tình huống bán hàng hiện đại, người bán hàng phải làm công việc tư vấn; thí dụ như, xác định các khó khăn, xác định nhu cầu, đưa ra các giải pháp khắc phục… Cách tiếp cận này hoàn toàn khác với bán hàng truyền thống tương đối nhàn hạ là …

Tổng quan về quản trị bán hàng (phần 2)

1.4. Đặc điểm của bán hàng hiện đại Thời an nhàn của bán hàng đã vĩnh viễn qua rồi. Không còn những ngày tháng thoải mái, dễ chịu khi sản phẩm được thiết kế và tung ra hàng loạt để phục vụ nhu cầu số đông của người tiêu dùng, còn các nhà sản xuất có thể kết hợp những phương thức phân phối hàng …

Mục lục chi tiết sách “Quản trị bán hàng hiện đại”, Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân, NXB T C, năm 2016.

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH “Quản trị bán hàng hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân, NXB Tài Chính, năm 2016. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG.. 1 Tổng quan về bán hàng và nghề bán hàng ……………………………………….. 2 1.1. Bán …

Lời nói đầu sách “Quản trị bán hàng hiện đại”

LỜI NÓI ĐẦU SÁCH “QUẢN TRỊ BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI, Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân, NXB Tài Chính, năm 2016. Chúng ta luôn sống trong mối quan hệ tương tác với mọi người xung quanh và để tồn tại, mọi người đều bán một thứ gì đó. Cho dù bạn là một người phụ nữ, chứ không phải là một nhân viên bán hàng, …

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 2).

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 2)      Bán hàng xây dựng mối quan hệ là việc xây dựng tình bạn, mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng và lắng nghe để có thể đáp ứng được nhu cầu của họ.   Bán hàng nhờ xây dựng mối quan hệ là việc …

Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân

 Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân   Suốt hàng nghìn năm nay, bán hàng đã trở thành một hoạt động kinh doanh được thừa nhận rộng rãi. Ở Babylon ngay từ năm 2.000 trước Công nguyên đã có Luật Hammurabi bảo vệ quyền lợi của những người bán hàng, mà còn được gọi là peddler (người bán rong). Quá trình bán …