Quản trị bán lẻ

Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân

 Quá trình phát triển của nghề bán hàng cá nhân   Suốt hàng nghìn năm nay, bán hàng đã trở thành một hoạt động kinh doanh được thừa nhận rộng rãi. Ở Babylon ngay từ năm 2.000 trước Công nguyên đã có Luật Hammurabi bảo vệ quyền lợi của những người bán hàng, mà còn được gọi là peddler (người bán rong). Quá trình bán …

Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 1).

 Bán hàng xây dựng mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng (Phần 1)    Marketing mối quan hệ (relationship marketing) tác động đến tất cả các khía cạnh thuộc về chức năng marketing trong tổ chức, bao gồm cả bán hàng cá nhân. Điều này có nghĩa là không chỉ là người bán hàng mà ngay cả người làm marketing cũng phải …