Marketing dịch vụ

Marketing mối quan hệ

CÁC MỨC ĐỘ VÀ CÔNG CỤ CỦA MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Các công ty có thể xây dựng mối quan hệ khách hàng ở nhiều cấp độ, tùy thuộc vào bản chất của thị trường mục tiêu và việc sử dụng các công cụ marketing cụ thể nhằm phát triển các mối quan hệ bền vững hơn với khách hàng.  Tại một cực, công ty …

Marketing mối quan hệ : Thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ

MARKETING MỐI QUAN HỆ : THẤU HIỂU VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG. Trích từ chương 3, Quy trình thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ dài hạn, sách “Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Lượng Văn …

Quản trị dịch vụ : Cách thức quản trị hiệu quả

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : CÁCH THỨC QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ Thời gian Thời gian – khi một dịch vụ được tiêu thụ, thí dụ giờ trong ngày, ngày trong tuần, tháng trong năm là các yếu tố chủ yếu để xác định khách hàng sẵn sàng chi trả bao nhiêu đồng thời hiệu quả được cộng dồn cho tổ chức. Việc nhạy cảm của …

Quản trị dịch vụ : Quản trị hiệu quả hay quản trị doanh thu

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ HAY QUẢN TRỊ DOANH THU Quản trị hiệu quả (Yield management) là một kỹ thuật được thiết kế để vượt qua thách thức về quản trị cung cầu; quản trị sản lượng được định nghĩa là “cung ứng đúng dịch vụ đến đúng khách hàng, đúng thời điểm và đúng nơi mà khách hàng cần”. Để …

Quản trị dịch vụ : Quản trị nhu cầu và khả năng cung ứng

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ : QUẢN TRỊ NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG Có hai chiến lược chính thường được đề nghị để quản trị nhu cầu và khả năng cung ứng. Thứ nhất, điều chỉnh công suất để đáp ứng nhu cầu (hay sức cầu) và thứ hai, thay đổi nhu cầu để khỏi phải điều chỉnh tài nguyên (hay điều chỉnh khả …

Quản trị dịch vụ : Quản trị cung cầu dịch vụ

Quản trị dịch vụ : Quản trị cung cầu dịch vụ Trong các ngành dịch vụ, việc hòa hợp giữa nhu cầu và khả năng cung ứng phải nói là rất khó. Khi nhu cầu tăng cao quá mức sẽ gia tăng sự căng thẳng lên tài nguyên; trái lại khi nhu cầu quá thấp lại lãng phí vì không sử dụng hết công suất …

Các tiêu chí đánh giá hệ thống ERP tích hợp

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG ERP TÍCH HỢP Như đã đề cập ở trên, một trong những lợi thế lớn nhất khi sử dụng hệ thống ERP tích hợp chính là việc mà công ty có thể tự truy cập các dữ liệu hiện tại thể hiện thực trạng hoạt động của mình. Hệ thống ERP có thể cung cấp dữ liệu cần …

Quản trị dịch vụ : Phần mềm SAP dùng cho hợp tác và liên kết chuỗi cung ứng

Quản trị dịch vụ : Phần mềm SAP dùng cho hợp tác và liên kết chuỗi cung ứng Phần mềm SAP dùng cho hợp tác chuỗi cung ứng Bộ phận hợp tác tồn kho sử dụng mạng Internet để các nhà cung cấp có thể nhận biết được tình trạng và quản trị quy trình bổ sung hàng. Nhà cung cấp có thể tự kiểm …

Quản trị dịch vụ : Phần mềm SAP dùng cho vận hành chuỗi cung ứng

Phần mềm SAP dùng cho vận hành chuỗi cung ứng Chức năng quản trị nguyên vật liệu sẽ chia sẻ các thông tin về lượng tồn kho và đặt mua hàng để đảm bảo rằng nguyên vật liệu cần dùng cho việc vận hành sẽ luôn có mặt đúng nơi đúng lúc. Gói ứng dụng này hỗ trợ cho việc mua hàng theo kế hoạch, …

Quản trị dịch vụ : Phần mềm SAP dùng cho hoạch định quản trị chuỗi cung ứng

Phần mềm SAP dùng cho hoạch định quản trị chuỗi cung ứng Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách thức mà SAP, một nhà cung cấp ERP uy tín, giúp hỗ trợ quá trình hoạch định và kiểm soát chuỗi cung ứng. Ta sẽ sử dụng SAP để minh họa cho cách thức mà một nhà cung cấp phần mềm sắp xếp các …