DỊCH VỤ

Lời nói đầu của sách “Marketing dịch vụ hiện đại”

Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, NXB Tài Chính, năm 2016. LỜI NÓI ĐẦU SÁCH MARKETING DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI Bạn sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác nếu không có các công ty dịch vụ …

Quy trình marketing phần 1

Quy trình marketing phần 1 (Trích từ chương Tổng quan của sách “Marketing hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2015. Chúng tôi đăng tuần tự toàn chương Tổng quan thành nhiều kỳ để bạn đọc nắm được bức tranh toàn cảnh cũng như toàn bộ nội dung môn …

Các khái niệm cốt lõi của marketing phần 2

Các khái niệm cốt lõi của marketing phần 2 (Trích từ chương Tổng quan của sách “Marketing hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2015. Chúng tôi đăng tuần tự toàn chương Tổng quan thành nhiều kỳ để bạn đọc nắm được bức tranh toàn cảnh cũng như toàn …

Marketing hiện đại

Marketing hiện đại phần 7 (Trích từ chương Tổng quan của sách “Marketing hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2015. Chúng tôi đăng tuần tự toàn chương Tổng quan thành nhiều kỳ để bạn đọc nắm được bức tranh toàn cảnh cũng như toàn bộ nội dung môn …

Marketing hiện đại

Marketing hiện đại phần 6 (Trích từ chương Tổng quan của sách “Marketing hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2015. Chúng tôi đăng tuần tự toàn chương Tổng quan thành nhiều kỳ để bạn đọc nắm được bức tranh toàn cảnh cũng như toàn bộ nội dung môn …

Phân biệt hàng hóa và dịch vụ

Phân biệt hàng hóa và dịch vụ Sản phẩm (goods) là những gì được tạo ra mang hình thái vật chất. Sản phẩm (goods) có hình thái hữu hình thí dụ như nguyên vật liệu thô, bán thành phẩm như : phụ tùng, các thiết bị linh kiện như board mạch chủ để lắp ráp nên máy vi tính, và sản phẩm hoàn chỉnh như …

Dịch vụ là gì ?

Dịch vụ là gì ? Dịch vụ (Services) là các hoạt động tạo ra các lợi ích về thời gian, địa điểm, tâm trạng, và giá trị tâm lý. Thí dụ về dịch vụ hết sức đa dạng và phong phú hiện hữu khắp nơi xung quanh bạn. Mỗi quyển sách mà bạn đọc, mỗi video mà bạn xem, mỗi e-mail mà bạn gửi, mỗi …

Đề cương chi tiết môn Marketing dịch vụ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN MARKETING DỊCH VỤ CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING DỊCH VỤ.…. 1 Tầm quan trọng của khu vực dịch vụ………………………….. 3 Dịch vụ là gì ?………………………………………………………….. 7 III. Phân biệt hàng hóa và dịch vụ………………………………… 10 Kiến thức nghề nghiệp……………………………………………… 16 Câu hỏi củng cố kiến thức…………………………………………. 17 3.1. Các nhân tố làm thay đổi thị trường dịch vụ…………… …

Marketing dịch vụ

Marketing dịch vụ Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, NXB Tài Chính, năm 2016. Mỗi khi hè về, hàng triệu người trên thế giới đổ xô đi du lịch xuyên biên giới để khám phá bao nhiêu điều mới …