Quản trị dịch vụ

Mục lục chi tiết sách Marketing mối quan hệ

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH MARKETING MỐI QUAN HỆ VÀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CỦA NHÓM TÁC GIẢ LƯU ĐAN THỌ, LƯỢNG VĂN QUỐC, NXB TÀI CHÍNH, NĂM 2016. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỐI QUAN HỆ  ……………………………………………………………………………………….. 1 Marketing giao dịch……………………………………………………….. 3 Marketing mối quan hệ. …………………………………………………. 3 Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ …

Lời nói đầu sách Marketing mối quan hệ

LỜI NÓI ĐẦU SÁCH MARKETING MỐI QUAN HỆ Có thể nói ít có môn học nào mà lại có nhiều học thuyết, lắm mô hình và đa dạng trường phái “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” như môn học “Marketing mối quan hệ – RM” trong suốt mấy chục năm qua. Tư liệu về marketing mối quan hệ thì phong phú vô cùng, …

Mối quan hệ khách hàng trong marketing dịch vụ

Mối quan hệ khách hàng trong marketing dịch vụ đang thay đổi Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng đầu tư vào việc cung cấp dịch vụ thượng hạng, hay ít ra là không cung cấp nó cho mọi khách hàng. Trong rất nhiều ngành công nghiệp dịch vụ, chẳng hạn như hàng không, ngân hàng, cửa hàng và khách sạn, sự hài lòng …

Đề cương chi tiết sách “Marketing dịch vụ”

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN MARKETING DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI (Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016. Chúng tôi sẽ đăng tuần tự nhiều phần trong nhiều chương của quyển sách Marketing dịch vụ hiện …

Lời nói đầu của sách “Marketing dịch vụ hiện đại”

Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, NXB Tài Chính, năm 2016. LỜI NÓI ĐẦU SÁCH MARKETING DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI Bạn sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác nếu không có các công ty dịch vụ …

Phân biệt hàng hóa và dịch vụ

Phân biệt hàng hóa và dịch vụ Sản phẩm (goods) là những gì được tạo ra mang hình thái vật chất. Sản phẩm (goods) có hình thái hữu hình thí dụ như nguyên vật liệu thô, bán thành phẩm như : phụ tùng, các thiết bị linh kiện như board mạch chủ để lắp ráp nên máy vi tính, và sản phẩm hoàn chỉnh như …

Dịch vụ là gì ?

Dịch vụ là gì ? Dịch vụ (Services) là các hoạt động tạo ra các lợi ích về thời gian, địa điểm, tâm trạng, và giá trị tâm lý. Thí dụ về dịch vụ hết sức đa dạng và phong phú hiện hữu khắp nơi xung quanh bạn. Mỗi quyển sách mà bạn đọc, mỗi video mà bạn xem, mỗi e-mail mà bạn gửi, mỗi …

Đề cương chi tiết môn Marketing dịch vụ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN MARKETING DỊCH VỤ CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING DỊCH VỤ.…. 1 Tầm quan trọng của khu vực dịch vụ………………………….. 3 Dịch vụ là gì ?………………………………………………………….. 7 III. Phân biệt hàng hóa và dịch vụ………………………………… 10 Kiến thức nghề nghiệp……………………………………………… 16 Câu hỏi củng cố kiến thức…………………………………………. 17 3.1. Các nhân tố làm thay đổi thị trường dịch vụ…………… …

Marketing dịch vụ

Marketing dịch vụ Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, NXB Tài Chính, năm 2016. Mỗi khi hè về, hàng triệu người trên thế giới đổ xô đi du lịch xuyên biên giới để khám phá bao nhiêu điều mới …