MARKETING

TẠI SAO ẨM THỰC VIỆT NAM CHƯA LÀ NHÃN HIỆU DU LỊCH ?

Các món ăn Việt chưa phổ dụng trên quy mô thế giới nên tần suất ăn của người tiêu dùng trên thế giới cũng không đủ lớn để họ nhớ khẩu vị và liên kết nó với hình ảnh của Việt Nam. Là một chuyên gia truyền thông, ông lý giải thế nào về việc ẩm thực Việt Nam giờ vẫn chưa trở thành một …

Marketing mối quan hệ

CÁC MỨC ĐỘ VÀ CÔNG CỤ CỦA MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Các công ty có thể xây dựng mối quan hệ khách hàng ở nhiều cấp độ, tùy thuộc vào bản chất của thị trường mục tiêu và việc sử dụng các công cụ marketing cụ thể nhằm phát triển các mối quan hệ bền vững hơn với khách hàng.  Tại một cực, công ty …

Marketing mối quan hệ : Thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ

MARKETING MỐI QUAN HỆ : THẤU HIỂU VÀ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG. Trích từ chương 3, Quy trình thấu hiểu và xây dựng mối quan hệ dài hạn, sách “Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Lượng Văn …

Câu hỏi marketing mối quan hệ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC MARKETING MỐI QUAN HỆ CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỐI QUAN HỆ  Marketing mối quan hệ là gì ? Các lợi ích chính của marketing mối quan hệ ? Giải thích và minh họa. Trình bày sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ. Giải thích và minh họa. Trình bày sự khác biệt …

Marketing mối quan hệ : Quy trình phát triển chiến lược

MARKETING MỐI QUAN HỆ : QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC Giờ đến lúc chúng ta nói đến quy trình năm chức năng chéo chủ yếu để phát triển và xây dựng mối quan hệ. Ở trang 25 và Hình 1.5, sách đã dẫn, chúng ta đã nói về những nguy hiểm bất cập của cấu trúc tổ chức “chỉ huy và kiểm soát” chỉ …

Mục lục chi tiết sách Marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng

MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH MARKETING MỐI QUAN HỆ VÀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MARKETING MỐI QUAN HỆ ……………………………………………………………………………………….. 1 Marketing giao dịch……………………………………………………….. 3 Marketing mối quan hệ. …………………………………………………. 3 Sự chuyển đổi từ marketing giao dịch sang marketing mối quan hệ            4 Marketing giao dịch (transaction-based marketing)……………… 4 Các nguyên lý nền tảng của maketing mối …

Marketing mối quan hệ tích hợp marketing dịch vụ và quan hệ khách hàng

MARKETING MỐI QUAN HỆ TÍCH HỢP MARKETING DỊCH VỤ VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Có quá nhiều khái niệm, và định nghĩa về marketing mối quan hệ – RM, nhưng có lẽ định nghĩa của Grönroos là tương đối thích hợp hơn cả : “Marketing mối quan hệ là việc nhận diện, thiết lập, duy trì, củng cố và khi cần thiết có thể rời …

Marketing mối quan hệ : Mô hình của các học giả

MARKETING MỐI QUAN HỆ : MÔ HÌNH CỦA CÁC HỌC GIẢ Kể từ khi mô hình sáu thị trường được công bố, nhiều học giả đã triển khai các mô hình tương tự như mô hình sáu thị trường của Christopher, Payne và Ballantyne. Kotler đã đưa ra mô hình “marketing mối quan hệ toàn diện” là “một cái nhìn cấu trúc về kết quả …

Marketing mối quan hệ : Mô hình sáu thị trường

MARKETING MỐI QUAN HỆ : MÔ HÌNH SÁU THỊ TRƯỜNG Mô hình sáu thị trường mô tả marketing mối quan hệ ở tầm vóc chiến lược toàn công ty. Đó là việc xem xét vai trò của sáu thị trường, mỗi thị trường tiêu biểu các khía cạnh của RM bao gồm mối quan hệ với một số đối tác – tổ chức và cá nhân …

Marketing mối quan hệ : Một số thuật ngữ mối quan hệ

Một số thuật ngữ marketing mối quan hệ quan trọng Trước khi trình bày mô hình sáu thị trường là học thuyết đầu tiên giới thiệu về marketing mối quan hệ, ta hãy làm rõ một số thuật ngữ liên quan đến mối quan hệ và marketing mối quan hệ. Lý do của việc xem xét này là có quá nhiều định nghĩa khác nhau …