Lập kế hoạch kinh doanh

Làm thế nào để lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh ?

Làm thế nào để lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh Bạn đang dự tính khởi sự một công việc kinh doanh mới ? Bạn đang băn khoăn khởi sự kinh doanh như thế nào ? Quy mô của nó ra sao ? Nên đặt công ty ở đâu ? Sẽ cần bao nhiêu tiền ? Làm thế nào để mọi người hùn vốn …