QUẢN TRỊ

Mô hình hệ thống cung ứng dịch vụ

Mô hình hệ thống cung ứng dịch vụ Do tính vô hình của dịch vụ, bạn không thể nắm giữ dịch vụ trong tay như cách bạn nắm giữ hàng hóa (goods) – sản phẩm hữu hình mà khách hàng có thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm hay chạm vào. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ không thể vận chuyển hoặc …

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

5.3. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (business service) Dịch vụ kinh doanh cụ thể thường thấy là dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa, thí dụ như lau kính nhà cao tầng, lau cửa sổ, sửa chữa máy in, máy phát điện, máy photocopy,… Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có thể là các dịch vụ vô hình mà công …

Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm

Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm (product support services) Dịch vụ khách hàng là một yếu tố khác của quyết định sản phẩm. Sản phẩm của công ty thường bao gồm một số dịch vụ hỗ trợ – có thể góp phần nhỏ hoặc lớn trong toàn bộ gói sản phẩm. Ở đây, sẽ bàn về các dịch vụ gia tăng cho sản phẩm thực …

Dải phân định hàng hóa và dịch vụ

Dải phân định hàng hóa và dịch vụ (goods-service continuum) Thang đo (scale) mô tả mức độ hữu hình chủ yếu (tangible dominant) và mức độ vô hình chủ yếu (intangible dominant), tỷ lệ phần trăm sản phẩm cao hay tỷ lệ phần trăm dịch vụ cao được gọi là dải phân định hàng hóa và dịch vụ. Lợi ích cốt lõi của sản phẩm …

Bốn hình thức phân loại dịch vụ mở rộng (phần 2)

4.3. Dịch vụ trực tiếp tác động đến tâm trí con người Các dịch vụ này tác động đến tâm trí con người, ảnh hưởng đến thái độ, hành vi của khách hàng, thí dụ như giáo dục, tin tức và thông tin, tư vấn chuyên môn, tôn giáo,… Nội dung chính của các dịch vụ này dựa trên nền tảng thông tin (thí dụ …

Làm thế nào để lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh ?

Làm thế nào để lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh Bạn đang dự tính khởi sự một công việc kinh doanh mới ? Bạn đang băn khoăn khởi sự kinh doanh như thế nào ? Quy mô của nó ra sao ? Nên đặt công ty ở đâu ? Sẽ cần bao nhiêu tiền ? Làm thế nào để mọi người hùn vốn …

Mục lục sách “Quản trị vận hành hiện đại”

MỤC LỤC CHI TIẾT sách “Quản trị vận hành hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam,” Lưu Đan Thọ, Đặng Minh Trang, NXB Tài Chính, năm 2015. Trang CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH……………………. 1….             Thực chất của quản trị vận hành……………………………………………………… 4 1.1.  Khái niệm quản trị vận hành…………………………………………………….. 4 1.2. …

Quản trị quan hệ khách hàng (Phần 1).

Quản trị quan hệ khách hàng Quản trị quan hệ khách hàng đòi hỏi đội ngũ bán hàng phải chú trọng vào các lợi ích dài hạn chứ không chăm chăm vào các lợi ích ngắn hạn là bán được hàng. Quản trị quan hệ khách hàng đòi hỏi đội ngũ bán hàng phải chú trọng vào các lợi ích dài hạn chứ không chăm …