Quản trị dịch vụ

Mở rộng tổ hợp marketing dịch vụ (phần 2)

 7.1.3. Giá cả dịch vụ Thành phần này phải được xem xét dưới góc nhìn của cả công ty và khách hàng. Đối với công ty, chiến lược giá cả phải bảo đảm bù đắp chi phí bỏ ra cho việc cung ứng dịch vụ và có lợi nhuận. Dưới góc nhìn của khách hàng, giá cả là thành phần chính của chi phí mà họ …

Mở rộng tổ hợp marketing dịch vụ (phần 1)

VII. Mở rộng tổ hợp marketing dịch vụ Bởi vì dịch vụ khác biệt với sản xuất. Khi khách hàng thuê mướn một thứ gì đó chứ không phải mua luôn thì kỳ vọng và tiêu chuẩn quyết định của họ rất khác nhau. Bản chất của marketing dịch vụ khác biệt marketing hàng hóa là một thách thức cho sự khác biệt marketing. Vì …

Mô hình hệ thống cung ứng dịch vụ

Mô hình hệ thống cung ứng dịch vụ Do tính vô hình của dịch vụ, bạn không thể nắm giữ dịch vụ trong tay như cách bạn nắm giữ hàng hóa (goods) – sản phẩm hữu hình mà khách hàng có thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm hay chạm vào. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ không thể vận chuyển hoặc …

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

5.3. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (business service) Dịch vụ kinh doanh cụ thể thường thấy là dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa, thí dụ như lau kính nhà cao tầng, lau cửa sổ, sửa chữa máy in, máy phát điện, máy photocopy,… Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có thể là các dịch vụ vô hình mà công …

Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm

Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm (product support services) Dịch vụ khách hàng là một yếu tố khác của quyết định sản phẩm. Sản phẩm của công ty thường bao gồm một số dịch vụ hỗ trợ – có thể góp phần nhỏ hoặc lớn trong toàn bộ gói sản phẩm. Ở đây, sẽ bàn về các dịch vụ gia tăng cho sản phẩm thực …

Dải phân định hàng hóa và dịch vụ

Dải phân định hàng hóa và dịch vụ (goods-service continuum) Thang đo (scale) mô tả mức độ hữu hình chủ yếu (tangible dominant) và mức độ vô hình chủ yếu (intangible dominant), tỷ lệ phần trăm sản phẩm cao hay tỷ lệ phần trăm dịch vụ cao được gọi là dải phân định hàng hóa và dịch vụ. Lợi ích cốt lõi của sản phẩm …

Bốn hình thức phân loại dịch vụ mở rộng (phần 2)

4.3. Dịch vụ trực tiếp tác động đến tâm trí con người Các dịch vụ này tác động đến tâm trí con người, ảnh hưởng đến thái độ, hành vi của khách hàng, thí dụ như giáo dục, tin tức và thông tin, tư vấn chuyên môn, tôn giáo,… Nội dung chính của các dịch vụ này dựa trên nền tảng thông tin (thí dụ …

Mục lục sách “Quản trị vận hành hiện đại”

MỤC LỤC CHI TIẾT sách “Quản trị vận hành hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam,” Lưu Đan Thọ, Đặng Minh Trang, NXB Tài Chính, năm 2015. Trang CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH……………………. 1….             Thực chất của quản trị vận hành……………………………………………………… 4 1.1.  Khái niệm quản trị vận hành…………………………………………………….. 4 1.2. …