Câu hỏi marketing dịch vụ

(Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016. Chúng tôi đăng tất cả câu hỏi ôn tập và thảo luận của cả 8 chương trong quyển sách Marketing dịch vụ hiện đại để bạn đọc nắm được bức tranh toàn cảnh cũng như toàn bộ nội dung môn học marketing dịch vụ này trả lời các vấn đề gì trong thực tế và nội dung quyển sách sẽ được triển khai như thế nào.) Vấn đề độc đáo là bối cảnh và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam mà chúng tôi trình bày trong nội dung của sách chứ không phải lấy tình huống xa lạ của nước ngoài. Nội dung trong sách bám sát và trả lời các câu hỏi này.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 1 : Tổng quan về marketing dịch vụ. (Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Tại sao nói sản xuất và dịch vụ ngày càng giao nhau ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.
 2. Dịch vụ hỗ trợ sản phẩm là gì ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 3. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh là gì ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 4. Hãy trình bày chi tiết hiểu biết của bạn về mô hình hệ thống cung ứng dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Namhoạt động trong lĩnh vực dịch vụ.
 5. Hãy trình bày hiểu biết của bạn về ảnh hưởng của khách hàng khác đến các khách hàng của công ty dịch vụ. Giải thích và minh họa từ thực tế của các công ty Việt Nam.
 6. Tại sao phải mở rộng tổ hợp marketing dịch vụ ? Hãy trình bày tóm tắt.
 7. Hãy trình bày về sản phẩm dịch vụ trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 8. Hãy trình bày về sản phẩm dịch vụ trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 9. Hãy trình bày về sản phẩm dịch vụ trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 10. Hãy trình bày về phân phối, phương thức giao hàng và thời gian cung ứng trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 11. Hãy trình bày về giá cả trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 12. Hãy trình bày về xúc tiến và giáo dục trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 13. Hãy trình bày về bằng chứng hữu hình tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 14. Hãy trình bày về con người trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 15. Hãy trình bày về quy trình trong tổ hợp marketing. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 16. Mối quan hệ khách hàng đang thay đổi như thế nào ? Giải thích và minh họa bằng thực tiễn tại Việt Nam.
 17. Vị thế của khách hàng đang tăng cao trong lĩnh vực dịch vụ như thế nào ? Giải thích và minh họa bằng thực tiễn tại Việt Nam.
 18. Bạn hiểu gì về sự đồng sản xuất của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ. Giải thích và minh họa.
 19. Tại sao các công ty dịch vụ vừa phải làm hài lòng nhân viên lẫn khách hàng ? Giải thích và minh họa bằng thực tế của các công ty Việt Nam.
 20. Tranh luận marketing :

Marketing dịch vụ có khác với marketing sản phẩm hay không ?

Một số nhà marketing giữ quan điểm cho rằng marketing dịch vụ về cơ bản khác với marketing sản phẩm, đồng thời cũng dựa vào các kỹ năng khác. Một số nhà marketing sản phẩm truyền thống không đồng tình, họ cho rằng “marketing tốt là marketing tốt, thế thôi.” Bạn hãy chọn lập trường :“Marketing sản phẩm và dịch vụ là khác nhau về cơ bản” hoặc “Marketing sản phẩm và dịch vụ có liên quan chặt chẽ với nhau.” Và thực hiện tranh luận với các bạn sinh viên cùng lớp.

 1. Thảo luận marketing : Các trường cao đẳng, đại học và các viện đào tạo có thể được xếp là các tổ chức dịch vụ. Bạn hãy áp dụng những gì được đề cập trong quyển sách này và trong sách Marketing hiện đại”, Lưu Đan Thọ, NXB Tài Chính, năm 2015 cho ngôi trường của mình. Bạn có lời khuyên gì để trường của bạn trở thành nhà marketing dịch vụ tốt hơn.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 2 : Đặc điểm, thách thức và giải pháp cho dịch vụ từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Hãy trình bày tóm tắt về bốn đặc điểm đặc thù của dịch vụ. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 2. Hãy trình bày thật chi tiết về tính vô hình. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 3. Các thách thức do tính vô hình là các thách thức nào ? Hãy trình bày thật chi tiết.
 4. Hãy trình bày các giải pháp cho thách thức gây ra bởi tính vô hình. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 5. Hãy giải thích chi tiết thách thức marketing do tính vô hình là dịch vụ không thể dự trữ. Giải thích và minh họa.
 6. Hãy giải thích chi tiết thách thức marketing do tính vô hình là dịch vụ không thể đăng ký bằng sáng chế. Giải thích và minh họa.
 7. Hãy giải thích chi tiết thách thức marketing do tính vô hình là dịch vụ rất khó trưng bày và truyền thông. Giải thích và minh họa.
 8. Hãy giải thích chi tiết thách thức marketing do tính vô hình là dịch vụ rất khó định giá. Giải thích và minh họa.
 9. Tận dụng manh mối vật chất để hữu hình hóa dịch vụ như thế nào ? Giải thích và minh họa.
 10. Sự hiện diện của khách hàng trong quá trình cung ứng đem lại những thuận lợi và khó khăn gì ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 11. Làm thế nào để huấn luyện, tuyển chọn và động viên đội ngũ nhân viên phục vụ. Giải thích và minh họa.
 12. Chuỗi resorts Vinpearl đã biết chăm sóc nhân viên của mình như thế nào ?
 13. Hãy trình bày thật chi tiết về tính không thể tách rời. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 14. Các thách thức do tính không thể tách rời là các thách thức nào ? Hãy trình bày thật chi tiết.
 15. Hãy trình bày các giải pháp cho thách thức gây ra bởi tính không thể tách rời. Giải thích và minh họa.
 16. Các công ty dịch vụ có thể huấn luyện khách hàng như thế nào ?  Giải thích và minh họa.
 17. Các công ty dịch vụ mở rộng nhiều địa chỉ cung ứng như thế nào ? Giải thích và minh họa.
 18. Các công ty dịch vụ quản trị sản lượng dịch vụ như thế nào ? Giải thích và minh họa.
 19. Hãy trình bày ảnh hưởng của khách hàng khác cùng tham gia vào quá trình cung ứng. Giải thích và minh họa.
 20. Hãy trình bày thật chi tiết về tính đa chủng loại. Giải thích và minh họa bằng tình huống của các công ty Việt Nam.
 21. Các thách thức do tính đa chủng loại là các thách thức nào ? Trình bày thật chi tiết : thúc đẩy cá nhân hóa dịch vụ, thúc đẩy chiến lược chuẩn hóa dịch vụ, quản trị chất lượng dịch vụ.
 22. Hãy trình bày các giải pháp cho thách thức gây ra bởi tính đa chủng loại. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 23. Hãy trình bày thật chi tiết về tính không thể dự trữ. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 24. Các thách thức do tính không thể dự trữ là các thách thức nào ? Hãy trình bày thật chi tiết.
 25. Hãy trình bày các giải pháp cho thách thức gây ra bởi tính không thể dự trữ. Giải thích, và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 26. Tính không thễ dự trữ là vấn đề nan giải khi lượng cầu thay đổi. Hãy trình bày quản trị nhu cầu về phía cầu và về phía cung. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 27. Hãy trình bày quản trị nhu cầu : Sử dụng chiến lược định giá sáng tạo để gia tăng khả năng cung ứng. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 28. Hãy trình bày quản trị nhu cầu : Thực hiện phân đoạn cầu. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 29. Hãy trình bày quản trị nhu cầu : Thực hiện hệ thống đặt chỗ trước và thúc đẩy nhu cầu ngoài thời gian cao điểm. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 30. Hãy trình bày quản trị nhu cầu : Thay đổi nhu cầu các dịch vụ bổ sung và sử dụng nhân công bán thời gian.

31. Hãy trình bày Quản trị cung ứng : Sử dụng chung công suất với các nhà cung ứng khác và chuẩn bị mở rộng khả năng cung ứng trước.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 3 : Phát triển dịch vụ và nhãn hiệu dịch vụ từ sách Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Sản phẩm dịch vụ thường được chia làm hai thành phần chủ yếu. Hãy trình bày cách thức phân loại này. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 2. Hãy trình bày sản phẩm/dịch vụ theo quan điểm marketing của Philip Kotler. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 3. Các vấn đề cần quan tâm chính khi thiết kế một dịch vụ. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 4. Hãy trình bày tóm tắt mô hình các nhánh hoa dịch vụ. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 5. Hãy trình bày thật chi tiết về dịch vụ cơ sở vật chất hỗ trợ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 6. Hãy trình bày thật chi tiết về dịch vụ gia tăng hỗ trợ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 7. * Tại sao để dịch vụ thu hút được sự quan tâm và đem lại giá trị vượt trội cho khách hàng ta phải xây dựng nhãn hiệu dịch vụ mạnh và quản trị sự trải nghiệm của khách hàng ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam. Bài tập này nên làm theo nhóm và thảo luận trên lớp sau đó.
 8. Hãy trình bày việc định vị nhãn hiệu dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 9. Hãy trình bày việc lựa chọn tên nhãn hiệu dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 10. Hãy trình bày việc tài trợ nhãn hiệu dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 11. Phân tích và minh họa việc tài trợ nhãn hiệu dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 12. Hãy trình bày việc phát triển nhãn hiệu dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 13. Thế nào là quản trị sự trải nghiệm dịch vụ ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 14. Tại sao có nhận định :“Dải phân định hàng hóa/dịch vụ và các đặc điểm đặc thù của dịch vụ khác biệt với hàng hóa là cơ sở để thiết kế gói sản phẩm/dịch vụ.” Giải thích và minh họa.
 15. Sự cần thiết của việc tạo ra một gói sản phẩm/dịch vụ để giới thiệu với khách hàng ? Các thách thức marketing khi tạo ra gói sản phẩm/dịch vụ. Giải thích và minh họa.
 16. Hãy giải thích chi tiết thách thức marketing do tính vô hình là dịch vụ không thể đăng ký bằng sáng chế. Giải thích và minh họa.
 17. Gói sản phẩm/dịch vụ là gì ? Hãy trình bày một gói sản phẩm/dịch vụ. Vẽ hình. Giải thích và minh họa.
 18. * Hãy thiết kế một gói sản phẩm/dịch vụ. Và hãy nhờ thầy cô và bạn bè chỉ ra các ưu, khuyết điểm của nó. Giải thích và minh họa. Bài tập này nên làm theo nhóm và thảo luận trên lớp sau đó.
 19. * Hãy thiết kế một gói dịch vụ (cốt lõi là dịch vụ). Và hãy nhờ thầy cô và bạn bè chỉ ra các ưu, khuyết điểm của nó. Giải thích và minh họa. Bài tập này nên làm theo nhóm và thảo luận trên lớp sau đó.
 20. Hãy trình bày một số công cụ để thực hành khác biệt hóa dịch vụ trong thực tế, thí dụ như, đặt hàng dễ dàng, giao hàng nhanh chóng, tập huấn cho khách hàng, tư vấn cho khách hàng, trả hàng.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 4 : Phân phối và các kênh phân phối dịch vụ từ sách Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển như thế nào trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các ngân hàng Việt Nam.
 2. “Việc phân phối thường liên hệ mật thiết đến bán lẻ và các kênh phân phối để cung ứng cho người tiêu dùng cuối. Trong ngữ cảnh đặc thù của dịch vụ, chúng ta hầu như không có gì để phân phối, vận chuyển”. Dựa vào kiến thức trong sách và tham khảo, hãy giải thích và chứng minh nhận xét này.
 3. Hãy giải thích và chứng minh nhận định :“Ngày càng có nhiều các giao dịch thông tin thông qua các kênh điện tử và không phải là các kênh hữu hình.”
 4. Có những hình thức giao tiếp nào với khách hàng ? Mong muốn giữa khách hàng và nhà cung ứng thường mâu thuẫn với nhau. Ta phải làm gì để dung hòa giữa nhu cầu giữa khách hàng và nhà cung ứng ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 5. Khi khách hàng trực tiếp đến cơ sở dịch vụ thì có các yếu tố nào cần phải lưu ý ? Hãy trình bày thật chi tiết và minh họa về các yếu tố này. Trong những trường hợp nào thì nhân viên phục vụ phải đến tận địa chỉ của khách hàng ? Hãy trình bày thật chi tiết. Giải thích và minh họa cụ thể.
 6. Các xu hướng mà khách hàng lựa chọn kênh phân phối. Hãy chỉ ra các xu hướng nhận dạng. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 7. Hãy trình bày các lý do chọn địa điểm phân phối dịch vụ. Những điểm chính nào cần xem xét khi lựa chọn địa điểm kinh doanh dịch vụ. Giải thích và minh họa cụ thể.
 8. Tầm quan trọng của việc xác định địa điểm phân phối dịch vụ. Và quy trình xác định địa điểm phân phối dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 9. Hãy trình bày minh họa và giải thích các tiêu chí lựa chọn địa điểm các công ty dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 10. Hãy trình bày các giải pháp phân phối dịch vụ trong hình thức kinh doanh hữu hình truyền thống. Các giới hạn do địa điểm là các giới hạn nào ? Giải pháp để vượt qua. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 11. Hãy trình bày các giải pháp phân phối dịch vụ trong hình thức kinh doanh trực tuyến. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 12. Hãy trình bày các sáng tạo trong phân phối dịch vụ trực tuyến. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 13. Hai biến số hữu dụng linh hoạt nào thường dùng để dung hòa nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của nhà cung ứng ? Hãy trình bày thật chi tiết. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 14. Hãy giới thiệu một số hệ thống được tổ chức theo cấu trúc hướng tâm. Hãy trình bày một số mô hình chọn địa điểm cung cấp dịch vụ. Làm thế nào để giảm bớt sự phụ thuộc vào vị trí ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 15. Vai trò của trung gian trong phân phối dịch vụ. Trình bày việc phát triển chiến lược phân phối qua trung gian. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 16. Trình bày tóm tắt các loại trung gian trong kênh phân phối dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 17. Các ngành nghề nào dễ tham gia nhượng quyền ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 18. Nhượng quyền nhãn hiệu là gì ? Bản chất của hợp đồng nhượng quyền phân phối.   Nhượng quyền nhãn hiệu thích hợp với những dịch vụ có mô hình dễ nhân bản, và thị trường cho dịch vụ đó có nhu cầu đủ lớn. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 5 : Thiết kế và quản trị quy trình dịch vụ từ sách Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Tại sao công ty cần phát triển dịch vụ mới ? Khi nào thì công ty cần phát triển dịch vụ mới ? Giải thích lý do và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 2. Thế nào một dịch vụ mới ? Hãy giải thích và minh họa.
 3. Công ty có thể phát triển dịch vụ mới theo các cách thức nào ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 4. Những sai lầm thường mắc phải khi phát triển dịch vụ mới ? Giải thích và minh họa.
 5. Việc hình thành ý tưởng dịch vụ mới bắt đầu như thế nào ? Hình thành ý tưởng dịch vụ mới căn cứ vào đâu ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 6. Sàng lọc ý tưởng dịch vụ mới là gì ? Căn cứ vào đâu ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 7. Ở bước phát triển và kiểm tra khái niệm, các chuyên gia marketing phải làm gì ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 8. Làm thế nào để kiểm tra ý tưởng dịch vụ mới ? Rà soát lại thiết kế thường được thực hiện như thế nào ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 9. Việc phát triển dịch vụ mới ở mức độ để marketing thử nghiệm trên thị trường có những điểm chính nào cần lưu ý và xem xét ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 10. Các cách thức nào thường được áp dụng khi thương mại hóa dịch vụ mới ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 11. Trình bày hiểu biết của bạn về lưu đồ  trong thiết kế và quản trị quy trình dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 12. Hãy minh họa và giải thích một lưu đồ cụ thể về một quy trình cung ứng và phân phối dịch vụ. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 13. Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa lưu đồ bản thiết kế chi tiết. Giải thích và minh họa.
 14. Hãy trình bày cách thức tạo ra bản thiết kế chi tiết. Giải thích và minh họa.
 15. Các lợi thế của bản thiết kế chi tiết. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 16. Hãy trình bày minh họa bản thiết kế chi tiết từ một nhà hàng sang trọng. Giải thích và minh họa.
 17. Hãy mô tả chi tiết từng hoạt động của bản thiết chi tiết từ một nhà hàng sang trọng. Giải thích và minh họa.
 18. Hãy trình bày một khuôn mẫu để khắc phục các bất cập trong quy trình dịch vụ. Giải thích và minh họa.
 19. Tái thiết kế quy trình dịch vụ là gì ? Khi nào cần tái thiết kế ? Giải thích và minh họa.
 20. Tại sao chuyên gia marketing cần phải trao đổi với các chuyên gia thiết kế dịch vụ ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 21. Hãy tóm tắt năm loại hình tái thiết kế quy trình dịch vụ. Giải thích và minh họa.
 22. Làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ ? Giải thích và minh họa.
 23. Sự đồng cung ứng của khách hàng vào quy trình dịch vụ gây ra những thuận lợi và khó khăn nào ? Có mấy mức độ tham gia vào quy trình dịch vụ của khách hàng ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 24. Công nghệ dịch vụ tự phục vụ SSTs đem lại các lợi ích gì cho khách hàng và nhà cung ứng ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 25. Yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến việc sử dụng SSTs như thế nào ? Những ảnh hưởng của SSTs làm hài lòng và phiền lòng khách hàng ? Quốc gia có nhân lực dồi dào như Việt Nam có nên phát triển SSTs không ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 6 : Chiến lược định giá hiệu quả và quản trị doanh thu dịch vụ từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Theo bạn, giá cả là gì ? Hãy kể một số tên gọi khác nhau về giá trong dịch vụ.
 2. Những nhân tố bên trong ảnh hưởng đến việc định giá là nhũng nhân tố nào ? Hãy giải thích và minh họa bằng tình huống của các công ty Việt Nam. (Tham khảo sách Marketing hiện đại” của cùng tác giả.
 3. Những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc định giá là nhũng nhân tố nào ? Hãy giải thích và minh họa bằng tình huống của các công ty Việt Nam. (Tham khảo sách “Marketing hiện đại” của cùng tác giả.
 4. Việc xem xét chi phí và xem xét nhu cầu được thực hiện như thế nào trước khi thực hiện việc định giá ? Giải thích và minh họa.
 5. Việc xem xét khách hàng được thực hiện như thế nào trước khi thực hiện việc định giá ? Giải thích và minh họa.
 6. Việc xem xét cạnh tranh và lợi nhuận được thực hiện như thế nào trước khi thực hiện việc định giá ? Giải thích và minh họa.
 7. Việc xem xét dịch vụ được thực hiện như thế nào trước khi thực hiện việc định giá ? Giải thích và minh họa.
 8. Việc xem xét quy phạm pháp luật được thực hiện như thế nào trước khi thực hiện việc định giá ? Giải thích và minh họa chi tiết.
 9. Làm thế nào để xem xét độ co giãn giá chéo cần kiểm tra ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 10. Tại sao nói :“Khác biệt giá là một thực tế có tính khả thi để quản trị thách thức giữa cung và cầu”. Các tiêu chí nào cần được xem xét khi công ty tham gia vào chiến lược khác biệt giá hiệu quả ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 11. Tại sao định giá cho dịch vụ thường khó khăn hơn rất nhiều so với định giá cho sản phẩm ? Ba nền tảng định giá cho dịch vụ là gì ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 12. Hãy trình bày phương pháp định giá cộng chi phí. Giải thích và minh họa. Phương pháp này thường được áp dụng trong những tình huống nào ?
 13. Hãy trình bày phương pháp định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng. Giải thích và minh họa. Phương pháp này thường được áp dụng trong những tình huống nào ?
 14. Hãy trình bày phương pháp định giá theo đối thủ cạnh tranh. Giải thích và minh họa. Phương pháp này thường được áp dụng trong những tình huống nào ?
 15. Cung ứng giá trị là gì ? Giải thích và minh họa. Trình bày tóm tắt hiểu biết của bạn về quản trị giá trị cảm nhận của khách hàng. Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.
 16. Làm thế nào để giảm được chi phí tiền tệ và chi phí phi tiền tệ ? Giải thích và minh họa.
 17. Làm thế nào để thiết kế các rào cản về giá hiệu quả và tính công bằng cho quản trị doanh thu dịch vụ ? Giải thích và minh họa từ các công ty Việt Nam.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 7 : Quản trị con người tạo lợi thế cho dịch vụ từ sách Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Con người (nhân viên và khách hàng) tham gia vào quá trình dịch vụ dưới các hình thức nào ? Quản trị con người trong dịch vụ thường được xem là sự kết hợp của bốn lĩnh vực nào ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 2. Tại sao nhân viên phục vụ ở tiền sảnh có tầm quan trọng đặc biệt ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 3. Những nhân tố làm cho công việc ở tiền sảnh căng thẳng và khó khăn ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 4. Quản trị nguồn nhân lực quan hệ với marketing như thế nào ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 5. Làm thế nào để có thể tuyển chọn được đúng người ?
 6. Các công cụ để nhận ra các ứng viên tốt nhất ? Giải thích và minh họa cụ thể.
 7. Làm thế nào để huấn luyện nhân viên một cách chủ động ? Giải thích và minh họa cụ thể.
 8. Động viên mọi người hay cơ chế đãi ngộ được thực hành trong thực tế như thế nào ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 9. Sinh viên hãy đề xuất phương án áp dụng mô hình công ty mềm này đối với một công ty nào đó tự chọn ? Loại lao động nào thuộc “cốt lõi” ? Loại nào phụ trợ ? Tại sao ?
 10. Cơ chế trả lương như thế nào đối với các loại nhân viên khác nhau thì phù hợp ?
 11. Hãy đề xuất cơ chế trả lương cho nhân viên trong một công ty dịch vụ nào đó.
 12. Đâu là những khác biệt chính trong cách quản trị nhân viên của công ty dịch vụ ? Hãy đề xuất các phương pháp khuyến khích các nhân viên tham gia.
 13. Nêu các nhược điểm của quản trị nhân sự hiện nay trong các công ty nhà nước ? Trong công ty nơi bạn đang làm việc ?
 14. Hãy đề xuất chính sách quản trị nguồn nhân lực nhằm khắc phục không đồng đều của nhu cầu thông tin liên lạc (hay dịch vụ du lịch) ? (*)
 15. Đội ngũ bán hàng dịch vụ cần phải có những tư chất, kiến thức, điều kiện gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ (*)
 16. Phân tích tầm quan trọng của nhân viên và chính sách quản trị nguồn nhân lực trong công ty dịch vụ.(*)
 17. Trình bày về marketing bên trong đối với công ty dịch vụ (*). Hãy đề xuất phương án áp dụng mô hình công ty mềm đối với một công ty nào đó tự chọn ? (*)

Lưu ý : Các câu hỏi có dấu (*) nên làm theo nhóm và thảo luận trên lớp sau đó.

Các bạn sinh viên lưu ý : Chỉ cần đọc kỹ nội dung của chương, các bạn sẽ dễ dàng trả lời các câu hỏi ở trên. Đối với các câu hỏi tình huống ứng dụng, bạn nào muốn biết câu trả lời của bản thân mình có đạt yêu cầu hay không, hãy gửi câu trả lời của bạn về nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh, địa chỉ 219 B Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM hoặc mail câu trả lời của bạn về địa chỉ e-mail : [email protected] Nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh sẽ chuyển đến tác giả và tác giả sẽ thu xếp thời gian để góp ý và chỉnh sửa để trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 8 : Quản trị truyền thông marketing tích hợp dịch vụ từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016.

 1. Vai trò của truyền thông marketing dịch vụ ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 2. Các chuyên gia marketing định vị và khác biệt dịch vụ như thế nào ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 3. Các thách thức cho việc truyền thông gây ra bởi tính vô hình của dịch vụ ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 4. Các giải pháp truyền thông cho tính vô hình ? Giải thích và minh họa.
 5. Hãy trình bày mô hình 5W1H. Giải thích và minh họa.
 6. Hãy trình bày các mục tiêu của truyền thông. Giải thích và minh họa cụ thể.
 7. Hãy trình bày các ngồn của thông điệp truyền thông. Giải thích và minh họa cụ thể.
 8. Các thông điệp truyền thông từ các kênh marketing ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.
 9. Thông điệp chuyển tải qua Internet như thế nào ? Quảng cáo trực tuyến gồm có những hình thức nào ? Giải thích và minh họa bằng tình huống thực tế của các công ty Việt Nam.

Các bạn sinh viên lưu ý : Chỉ cần đọc kỹ nội dung của chương, các bạn sẽ dễ dàng trả lời các câu hỏi ở trên. Đối với các câu hỏi tình huống ứng dụng, bạn nào muốn biết câu trả lời của bản thân mình có đạt yêu cầu hay không, hãy gửi câu trả lời của bạn về nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh, địa chỉ 219 B Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM hoặc mail câu trả lời của bạn về địa chỉ e-mail : [email protected]. Nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh sẽ chuyển đến tác giả và tác giả sẽ thu xếp thời gian để góp ý và chỉnh sửa để trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất.

(Trích từ sách Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, nhà xuất bản Tài Chính, năm 2016. Chúng tôi đăng tuần tự nhiều phần trong nhiều chương của quyển sách Marketing dịch vụ hiện đại này thành nhiều kỳ để bạn đọc nắm được bức tranh toàn cảnh cũng như toàn bộ nội dung môn học marketing dịch vụ này sẽ được triển khai như thế nào.)

(Còn tiếp : Nếu có nhiều bạn đọc quan tâm, chúng tôi sẽ đăng liên tục mấy chục bài viết về marketing theo cách tiếp cận hiện đại nhất ngày nay là marketing mối quan hệ và quản trị quan hệ khách hàng để phục vụ bạn đọc).

Lưu ý là, kiến thức marketing dịch vụ liên hệ mật thiết với marketing mối quan hệ, quản trị dịch vụ, marketing trải nghiệm, quản trị marketing, thương mại điện tử, quản trị vận hành, quản trị chăm sóc khách hàng và đặc biệt là marketing dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng và quản trị marketing dịch vụ như hình với bóng không thể tách rời. Do đó, để có thể lĩnh hội tốt kiến thức marketing mối quan hệ trong quyển sách này, người đọc cần có kiến thức tối thiểu về marketing mối quan hệ, quản trị dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng và quản trị marketing dịch vụ.

Trang web này hầu như ngày nào cũng có bài viết mới giàu tính học thuật được post lên để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Chúng tôi tranh thủ thời gian tối đa.

Lưu ý là, để tìm nội dung các bài viết các bạn hãy vào trang web : Lưu Đan Thọ – Tri thức là không giới hạn (hay kinhtetuanminh.vn) sau đó bạn tìm đề cương chi tiết sách marketing hiện đại hay đề cương chi tiết môn học marketing hiện đại; bạn tìm đề cương chi tiết sách marketing dịch vụ hiện đại hay đề cương chi tiết môn học marketing dịch vụ hiện đại; bạn tìm đề cương chi tiết sách marketing quản trị vận hành hiện đại hay đề cương chi tiết môn học quản trị vận hành hiện đại,… Rồi bạn tìm các mục trong đề cương chi tiết của các môn học thì sẽ tìm được nội dung môn học mà bạn muốn tìm.

Đây là các nội dung học thuật nên chúng tôi bắt buộc phải đặt tên các đề mục trong sách theo chuẩn mực (nghĩa là các thuật ngữ có tên gọi khá hàn lâm) và cách dùng của các sách giáo khoa trên thế giới. Vì thế, khi vào trang web Lưu Đan Thọ – Tri thức là không giới hạn hay trước khi gõ từ khóa tìm kiếm trong  Google, bạn hãy tìm đề cương chi tiết trong các quyển  sách của chúng tôi thì mới tìm được. Các bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên mới lần đầu tiếp xúc với môn học đừng quên chỉ dẫn quan trọng này. Vì đó là cách thức tốt nhất và hệ thống nhất để các bạn tìm kiếm.

Các quyển sách của chúng tôi thường có thêm hai từ hiện đại sau tên môn học. Vì thế để tìm, bạn hãy gõ thêm từ hiện đại sau tên môn học. Thí dụ thay vì gõ marketing, bạn hãy gõ marketing hiện đại; thay vì gõ quản trị marketing, bạn hãy gõ quản trị marketing hiện đại; thay vì gõ marketing dịch vụ, bạn hãy gõ marketing dịch vụ hiện đại,… thì sẽ bạn sẽ tìm được nội dung từ trang web của chúng tôi trên Google. Nên nhớ là có thêm từ hiện đại sau tên môn học thì bạn sẽ tìm được đề cương chi tiết hay mục lục chi tiết các quyển sách của chúng tôi. Hay là bạn hãy nhớ Lưu Đan Thọ – Tri thức là không giới hạn.

Cảm ơn đất nước này là lòng mẹ đã cưu mang chúng tôi nên chúng tôi lập ra trang web này là để đăng tải nhiều bài viết học thuật phục vụ hoàn toàn miễn phí cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên. Nếu sau khi đọc xong thấy bổ ích, các bạn hãy đặt đường dẫn (link) đến hai website : Trang Chủ – Kinh Tế Tuấn Minh và hay tài liệu nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh : Lưu Đan Thọ – Tri thức là không giới hạn để nhiều người được biết và cùng nhau xây dựng một xã hội học tập.

Chân thành cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và giới thiệu cho nhiều người cùng tìm đọc để phổ biến kiến thức và tìm kiếm trong biển rộng bao la của kiến thức.

Trích từ sách “Marketing dịch vụ hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt, NXB Tài Chính, năm 2016.

Tham khảo mục lục chi tiết hay đề cương chi tiết một số môn học marketing và quản trị dưới đây.

Mục lục chi tiết sách “Marketing hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, NXB Tài Chính, năm 2016.

Mục lục chi tiết sách “Quản trị dịch vụ – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Vương Quốc Duy, Trần Hữu Ái, Lượng Văn Quốc, NXB Tài Chính, năm 2016.

Mục lục sách “Quản trị vận hành hiện đại – Lý thuyết và tình huống thực hành ứng dụng của các công ty Việt Nam”, Lưu Đan Thọ, Đặng Minh Trang, NXB Tài Chính, năm 2015.